Justering av basbeslopp

Spörsmål S 1/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: basbelopp, belopp, landskapsandel, landskapsandelar, kommun, kommuner, kostnadsfördelning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser