För kännedom

Justering av basbeslopp S 1/2013-2014

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 26.03.2014. Godkänt.