Behandling av kläm

Justering av basbeslopp S 1/2013-2014

 • Utdrag ur protokollet

  Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum den 31 mars, har lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i enlighet med det samrådsavtal som tecknats med Ålands kommunförbund och Mariehamns stad genomföra de förhandlingar som anges i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (1993:70) och förhandlingarna bör grundas på neutrala, mellan parterna godkända utredningar.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för lagtingsledamoten Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Mats Perämaa har, med understöd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren, föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamoten Harry Jansson och lagtingsledamoten Mika Nordberg att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 16 ja-röster har avgivits, 9 nej-röster och 5 ledamöter är frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.