Klimatförändringen

Spörsmål S 4/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: klimat, klimatförändring, kyotoavtal, kyotoprotokollet, utsläpp, koldioxidutsläpp, uppvärmning,


Åtgärder