Kommunala tjänstemän

Lagförslag FR 10/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: anställningstrygghet, tjänsteinnehavare, tjänstestadgor, anställning, kommunanställd, tjänsteförhållande, permittering Sidhänvisning: 65, 70, 108, 110, 111, 114 Berörda lagar: landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän landskapslagen om ändring av landskapslagen om kommunallagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser