Kommunernas socialtjänst

Lagförslag LF 25/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: socialvård, kommun, socialtjänst, service, kompetens, kommunal myndighet, socialvårdsområde, myndighet, socialvården, landskapsandelssystem, samarbetsunderstöd, förbund, kommunalförbund, kst
Berörda lagar: ll om en kommunalt samordnad socialtjänst
ll om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst
ll om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ll om ändring av 6 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
ll om ändring av landskapslagen om tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
ll om ändring av landskapslagen om tillämpningen i landskapet åland av riksförfatningar om socialvård
ll om ändirng av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd
ll om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
ll om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av 78 § kommunallagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning