Komplettering av motiveringen till kapitel 45.25 Penningautomatmedel för social verksamhet

Budgetmotion FM 10/2003-2004 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter