Komplettering av motiveringen till kapitlet 43.60 Ålands polismyndighet

Budgetmotion FM 10/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polismyndighet, myndighet,


Åtgärder