Komplettering under kapitel 47.03 Näringslivets främjande

Budgetmotion FM 77/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: näringsliv, entreprenörskap, företagande, kvinnligt entreprenörskap, småföretag,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter