Konkurrensutsättning av samhällsservice

Spörsmål S 2/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konkurrens, konkurrensutsättning, service, samhällsservice, trafik, privatisering, privatisera, bolagisering, bolag, skärgårdstrafik,
Sidhänvisning: 40, 41, 45, 46;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser