För kännedom

Kortrutt i skärgården S 2/2011-2012

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.09.2012. Godkänt.