Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland

Åtgärdsmotion MOT 3/2019-2020 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att under rådande kristider dels skyndsamt inleda ett mer effektivt samarbete med lagtinget där våra gemensamma resurser utnyttjas maxi-malt, dels tillsätta en arbetsgrupp där externa och opolitiska personer tillsammans arbetar fram idéer och åtgärder för att ta Åland ut ur denna kris starkare än någonsin.


Åtgärder