Kurser i de svenska allmänna material- och arbetsbeskrivningarna för byggnadsarbeten (AMA)

Skriftlig fråga EF 3/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: materialbeskrivning, byggnadsdokumentation, byggnadsbeskrivning, kurser, beskrivning
Sidhänvisning: 52, 56

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser