För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17.09.2012.

    9        Utsläppshandel fas III, kompletterande lagförslag

    Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.