För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.12.2012. Godkänt.