Lagmotion till riksdagen angående åländsk representation i Europaparlamentet

Lagförslag FR 15/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: eu, parlament, europaparlamentet, lagmotion, representation, åländsk representation, eg-domstolen, subsidiaritetsprincipen, valkrets, val, parlamentsval, vallag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser