Lagn om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 6/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, världspostkonventionen, konvention, post, posttrafik, postväsendet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser