Lagstiftning mot diskriminering

Lagförslag FR 10/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: diskriminering, diskrimineringsombudsman, straff, musikinstitut, tjänstemannalag, tjänstekollektivavtal, utbildning, gymnasialstadienivå, högskola, högskolan på åland, folkhögskola, Sidhänvisning: 59, 62, 66, 87, 90-92, 96, Berörda lagar: *ll om diskrimineringsombudsman *ll om förhindrande av diskriminering i lanskapet åland *ll om tillämpning i landskapet åland av bestämmelser i strafflagen om straff för diskriminering *ll om ändr. av 13 § tjänstemannalagen i landskapet åland *ll om ändr. av 2 § ll om tjänstekollektivavtal *ll om ändr. av 31 § ll om utbildning på gymnasialstadienivå *ll om ändr. av 32 § ll om högskolan på åland *ll om ändr. av 21 § ll om ålands folkhögskola *ll om ändr. av 12a § ll om ålands musikinstitut


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser