Lagstiftning mot diskriminering

Lagmotion LM 7/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: diskriminering, näringsidkare, tjänsteman, tjänstemän, särbehandling, språk,
Sidhänvisning: 61, 62, 66, 87, 90-92, 96, 97,


Åtgärder