Lagstiftning om avhjälpande av miljöskador

Lagförslag FR 22/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, skada, miljöskydd, naturvård, miljöskada
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
ll om ändring av ll om naturvård
ll om ändring av ll om miljöskydd


Åtgärder