Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussionen och därefter vidtar detaljbehandlingen vidtar. Detaljbehandlingen vidtar.

  De i landskapsregeringens framställning ingående lagförslagen föreläggs var för sig för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag.

  Föreläggs det första lagförslaget. Lagförslaget är bifallet.

  Föreläggs det andra lagförslaget. Lagförslaget är bifallet.

  Föreläggs det tredje lagförslaget. Lagförslaget är bifallet.

  Ärendets andra behandling är avslutad.

  Lagförslaget är bifallet.

  Ärendets andra behandling är avslutad.