Tredje behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslagen.

  Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen var för sig för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs det första lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget.

  Föreläggs det andra lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget.

  Föreläggs det tredje lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget.

  Lagförslagens tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.

  Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat!