Lagstiftning om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Lagförslag FR 8/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: socialvård, klient, tystnadsplikt, klientombudsman, patient, patientombudsman, ombudsman, sjukvård, hälsovård, vård, Sidhänvisning: 33, 54, 103, 108, 109, 114, 117, 118, 122; Berörda lagar: landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om patientens ställning och rättigheter


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning