Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Talmanskonferensen förslår att lagtinget med godkännande av lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan befriar honom från uppdraget som lagtingsleda-mot från den 12 april 2022 till och med den 15 maj 2022.


Åtgärder