Lagtingsledamöterna Åke Mattssons, Petri Carlssons och Dannes Sundmans anhållan om befrielse från utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, anhållan om befrielse,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget