Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
  Diskussion.


 • Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Talmannen meddelar att fyllnadsval kommer att förrättas med anledning av detta beslut och att kandidatlistorna ska vara inlämnade senast tisdagen den 17 december 2019 kl 15.00. Fyllnadsval förrättas vid plenum den 18 december 2019.