Lagtingsledamots anhållan om befrielse från uppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2019-2020 (slutbehandlat)  


Åtgärder