Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.
    Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
    Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

    Talmannen meddelar att fyllnadsval kommer att förrättas vid nästa plenum och att kandidatlistorna ska vara inlämnade senast i morgon tisdagen den 17 december 2019 klockan 15.00.