Landskapets arbete med externa frågor

Landskapsregeringens meddelande M 5/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: externa frågor, eu, externpolitik, nordiskt samarbete, europeiskt samarbete, b7-samarbete, baltic islands network, interreg iii a,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser