Landskapets åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007

Landskapsregeringens meddelande M 6/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsrevisorerna, revisorerna, berättelse, revision, revisionsberättelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser