Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser

Skriftlig fråga SF 27/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder föreslår landskapsregeringen för att möta de skenande energipriserna och dess effekt på företagens och ålänningarnas ekonomi?

Åtgärder