Landskapsgaranti för likvidetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Lagförslag LF 26/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, landskapsgaranti, likviditetslån, lantbruksföretagare
Berörda lagar: ll om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser