Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse

Lagförslag FR 11/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arvode, medlem, landskapsstyrelsen, ålands landskapsstyrelse
Sidhänvisning: 52, 53, 54, 55, 75, 78, 86, 94, 96, 100, 101,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen