Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård

Lagförslag FR 10/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: naturvård, natur, vård,
Sidhänvisning: 52, 53, 68, 70, 72;


Åtgärder