Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 8 mars 2000 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltla Andersson, Sundback, vtm Erlandsson, Erland och Svensson).

  25 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet i dag den 8 mars anhåller ltl Sundback på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för remiss ärende nr 1:

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av 21 § landskapslagen om naturvård. (FR nr 10/1999‑2000).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Omfattas. Diskussion.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman:

  Herr talman!

  Det är en liten anmärkning som jag vill redogöra för. Vi har fått en officiell anmärkning från kommissionen, där man inte tycker om skrivningen ”ett område får endast i undantagsfall upptas i förteckning mot fastighetsägarens vilja”. Vi har givit en förklaring  i december senaste år där vi tydligt sade att landskapsstyrelsens bestämmelse endast är avsedd att ange vilka områden som i första hand skall utpekas nationellt då valet står mellan flera likvärdiga områden. Vår förklaring godtogs emellertid inte och vi fick en officiell anmärkning. Utgående från det föreslår vi nu att just den meningen tas bort från 21 §. Arbetet kan ändå i stort sett fortsätta utgående från de grundtankar vi hade när lagstiftningen skedde.

   

  TALMANNEN: Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

   

  Lagtingets nästa plenum är den 13 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.05).