Landskapslag om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

Lagförslag FR 12/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: samfund, kommunalskatt, skatt,
Sidhänvisning: 54, 55, 75, 79, 82, 85, 69, 73,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter