Landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingsledamot, ledamot, arvode, arvoden, kostnadsersättning, ersättning, arvodeskommission, kommission, arvode


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser