Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken

Lagförslag LF 32/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en lag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken antas. Genom den föreslagna lagen och till lagen anknytande förordning implementeras Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/958 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.
Implementeringstiden för direktivet utgår den 30 juli 2020, varför lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik