Landskapslag om upphävande av 11 § landskapslagen om bekämpning av flyghavre

Lagförslag FR 8/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: flyghavre
Sidhänvisning: 33, 34, 44, 46, 47, 49, 73;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk