Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Meddelandet innehåller en heltäckande redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska prioriteringar inför år 2020. I meddelandet redogör landskapsregeringen för sina prioriteringar i förhållande till Nordiska ministerrådet samt verksamheten i ministerrådet under 2019, till dagordningen inom Europeiska unionen år 2020 samt till övriga externa samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en redogörelse för verksamheten beträffande EU-ärenden under år 2019.

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Självstyrelsens grunder