Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Meddelandet innehåller en redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska prioriteringar inför år 2021 samt verksamhet under år 2020 i förhållande till Nordiska ministerrådet, till dagordningen inom Europeiska unionen samt till övriga externa samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en statistikbilaga över EU-ärenden under år 2020.

Åtgärder