Landskapsregeringens mål jämte Ramprogram för jämställdhetsarbetet på Åland 2008-2011

Landskapsregeringens meddelande M 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ramprogram, ramprogram, jämställdhet, jämställdhetsarbete,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser