Landskapsregeringens och Nordiska ministerrådet - verksamheten 2013 och övergripande prioriteringar

Landskapsregeringens meddelande M 4/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: nr, nordiska ministerrådet, meddelande, prioriteringar, verksamhet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser