Landskapsregeringens principer för att besvara ansökningar och andra framställningar

Åtgärdsmotion HM 36/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: princip, ansökning, framställning, besvara, besvarande, svar, rutin, förvaltning, tid, tidsram,
Sidhänvisning: 80,


Åtgärder