Enda behandling

  • Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts för ärende nr 13 och ärendena nr 14 och 15. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.


  • Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs
    betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.