Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2022

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2022-2023 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.