Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2020

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger till lagtinget i enlighet med 9 § mom 4 landskapslagen (2011:17) om valfinansiering en berättelse avseende redovisningar av valfinansiering.

Åtgärder