Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2019

Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2019.

Åtgärder