Landskapsrevisorn Tuula Mattssons anhållan om befrielse från sitt uppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: revisorer, revisor, landskapsrevisor, uppdrag
Sidhänvisning: 28, 29


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser