Landskapsstyrelsens åtgärder inom havsfisket

Spörsmål S 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fiske, fiskeri, fiskerinäring, drivgarnsfiske, laxfiske
Sidhänvisning: 80, 90, 96, 99


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser